צ.ח.מ חברה לשיווק והפצה - Zaham marketing & distrubution
מוסדי
STP ורכב